1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, корабоплаване, флот

Подводник №18, пристанал до неизвестен медицински кораб, неизвестно къде, между 1914-1918 г.