увеличи снимката | 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Царево (Мичурин), военни, гранични, панорами

Надписана: "За спомен от граничната ми служба в новоосвободената черноморска граница... подпоручик Н. Михайлов, 8 ноември 1913 год., гр. Василико" (Царево)