1800-1900, Сръбско-българска война (1885), военни, командири, личности

Княз Александър I Батенберг в бойна униформа след започването на Сръбско-Българската война, ноември 1885 г.

Имена: