1930-1940, Втора световна война (1939-1945), военни, неизвестни

Офицери и възрастен човек, неизвестно къде, вероятно края на 30-те години на ХХ век