1800-1900, Пордим, Руско-турска война (1877-1878), военни, командири, чужди военни

Румънският крал Карол I с охраната си пред втория си щаб в Пордим 1877 г.

Имена: