1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни

Снимка за спомен с бойното знаме на пионерна част, Южния фронт, ранната есен на 1917 г.