1920-1930, българи в чужбина, събития, търговия

Изложение на български стоки в Белгия 1924г.