1960-1970, София, автомобили, архитектура, мотоциклети

София, телевизионната кула на "алея Яворов" (днес бул. Пейо Яворов), началото на 60-те години на ХХ век