увеличи снимката | 1930-1940, Шумен, личности, митинги, панорами, парламент, политика

По случай отпразнуване партийният праздник - 3.Х.1932 год. Шуменската Демократическа Организация.