1930-1940, българи в чужбина, интериор

Килията на обвиненият в палеж на Райхстага Георги Димитров Михайлов в лайпцигския затвор, 1933 г.