1930-1940, Борисовата градина, София, гимназиално, образование, паркове

Ученички от Втора девическа гимназия на въртележката в Борисовата градина, София 1936 г.