1920-1930, София, архитектура, кръчми

София, кръчмата "Под липите" в долната част на Лозенец, 1926 г.