увеличи снимката | 1950-1960, 24 май, София, гимназиално, панорами

София, снимка за спомен на ученици на 24 май 1958 г.