1930-1940, култура и изкуство, литература, лица

Яна Язова (Люба Тодорова Ганчева), писател, фотография от 30-те години на ХХ век

Имена: