увеличи снимката | 1920-1930, София, личности, панорами, парламент, събития

Н.В. Цар Борис и свитата му (Павел Груев, Георги Ханджиев, Константин Панов) на излизане след откриването на редовната сесия на ХХI обикновено народно събрание, София 1925 г.

Имена: , , ,