1920-1930, Харманли, етнография, земеделие

Представители на френска мисия в бежанско селище на преселници от изгубените територии след Парижкия (Ньойски) договор, Харманли, 1927г.