1930-1940, Нова Загора, полиция

Околийското управление на полицията в гр. Нова Загора, началото на 40-те години на ХХ век