1900-1910, Архив на генерал Васил Кутинчев, София, военни, командири, мода, пехота, семейство

Генерал-майор Васил Кутинчев, началник на 1 Пехотна софийска дивизия със семейството си, София ноември 1907 г.

Имена: