увеличи снимката | 1900-1910, София, архитектура, панорами, търговия

Пресечката на улица "Съборна" с улица "Леге", София, началото на ХХ век