увеличи снимката | 1910-1920, Архив на генерал Васил Кутинчев, Първа световна война (1914-1918), военни, панорами, чужди военни

Комендантското управление в град Алексинац (Сърбия) с българския комендант поручик Иванов и австро-унгарският майор Josef Kesserü, Алексинац 1916 г.

Имена: