увеличи снимката | 1910-1920, Колекция Георг Волц, българи в чужбина, военни, панорами, посещения, събития, чужди военни

Княз Борис, император Николай II Романов и висши руски военни на военни маневри по време на посещението на княза в Русия по покана на императора, 1 септември 1911 г.

Имена: ,