1910-1920, Колекция Георг Волц, българи в чужбина, военни, личности, посещения, чужди военни

Княз Борис със своя кръстник руският император Николай II Романов при посещението му в Киев по покана на императора, септември 1911 г.

Имена: ,