1940-1950, Колекция Пейо Колев, Сандански (Свети Врач), образование, основно

Сандански (Свети Врач), училищно празненство, 40-те години на ХХ век