1910-1920, Албум на професор Владимир Сис, София, посещения, посрещания, събития

Процесията за посрещането на турския престолонаследник Принц Юсуф Изедин на път за Двореца по улица "Търговска", София 1910 г.