1930-1940, Ботевград (Орхание), Колекция Пейо Колев, гимназиално, образование

Знаменосецът на Ботевградската гимназия, 30-те години на ХХ век