1980-1990, Козлодуй, забавни, самодейност

Забавната програма на тържество по повод 8 март за работещите в АЕЦ Козлодуй, 80-те години на ХХ век