1920-1930, етнография

Младежи, позиращи в народни носии, 20-те години на ХХ век