1930-1940, София, индустрия

Сгради и автопарк на Склад за дървен материал на Никола Бучков, намирал се зад пехотните казарми (днес мястото до административната сграда на НДК). София, началото на 30-те години на ХХ век