1930-1940, военни, командири, лица, правителство

Генерал Христо Луков, министър на войната, заснет вероятно в края на 30-те години на ХХ век

Имена: