увеличи снимката | 1800-1900, София, архитектура, панорами

София, старият "Кадън мост" над река "Перловска" - мястото, където днес е мостът на ул. "Граф Игнатиев" и бул. "Евлоги Георгиев", края на XIX век