1920-1930, бит, мода

Девойки от София, 20-те години на ХХ век