1930-1940, Пловдив, военни, свързочни

Магаре натоварено с макари телефонни кабели. 1-ва свързочна рота, Пловдив, 1933 г.