1930-1940, София, бит, семейство

Семейства в кв. Красно село, София, 30-те години на ХХ век