увеличи снимката | 1800-1900, София, архитектура, панорами, храмове

София в края на XIX век, Джамията Баня Баши, в дъното се вижда църквата "Свети Крал", на чието място днес е църквата "Св.Неделя"