увеличи снимката | 1910-1920, Албум на професор Владимир Сис, Балкански войни (1912-1913), София, военни, панорами, пехота

Мобилизация и строева подготовка на редовната войска след обявяването на Балканската война, София 1912 г.