1800-1900, Архив на капитан I ранг Станчо Димитриев, София, Сръбско-българска война (1885), военни, военно обучение

Станчо Димитриев с кръста "За Храброст", получен за участието му в Сръбско-Българската война със свои съвипускници юнкери от Военното училище, София края на 1885 г.

Имена: