1930-1940, Перущица, борба, кръчми, личности

Дан Колов в кръчмата на Стоян Тотов в Перущица, 1935 г.

Имена: