1940-1950, 9 септември, Велико Търново, партизани, събития

Партизански отряд минава през града, слизайки от гората, Велико Търново, около 9 септември 1944 г.