1940-1950, 9 септември, София, партизани, събития

Патрул на Отечествения фронт след деветосептемврийския преврат на улица "Московска" в София, септември 1944 г.