1950-1960, 9 септември, София, манифестации, събития, чествания

Манифестация по случай "15 години от победата на народната власт", София 9 септември 1959 г.