1800-1900, Варна, военни, мода

Студиен портрет на двама елегантно облечени млади мъже и поручик в униформа, Варна 1894 г.