1940-1950, авиация, лица

Портрет на млада жена с пилотско боне, надписана: "Спомен на добрия Неделко от Деска, село Султанци, 1942 г."