1800-1900, българи в чужбина, литература, личности, учители

Портрет на Марин Дринов (седнал) и Васил Д. Стоянов (в чешка соколска униформа), заснет в Прага 1862 г.

Имена: ,