1930-1940, София, индустрия

Шведският пълномощен министър в Букурещ, на преглед на строежа на каучуковата фабрика "Гизлавед" в Гара Искър, филиал на шведските фабрики за автомобилни гуми и каучук Gislaved, 30-те години на ХХ век