1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, флот

Част от 14-членния екипаж на торпеден катер тип Бритиш Пауър Боут от българския флот, 1943-44 г.