1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, флот

Офицери на борда на торпеден катер, 1943-44 г.