1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, флот

Техник в машинното отделение на торпеден катер Люрсен, 1943 г.