1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, флот

Торпеден катер Люрсен (Lurssen) от състава на българския флот патрулира на фона на залеза над Черно море, 1943 г.