1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, военни, събития

Цар Фердинанд и княз Борис се срещат с турски военнопленници

Имена: ,