увеличи снимката | 1900-1910, Албум на професор Владимир Сис, Балкански войни (1912-1913), военни, впрегатен, животновъдство, неизвестни, панорами

Части от българската войска превеждат пленени от турските обози камили, неизвестно къде в Одринска Тракия, 1912 г.